انواع وقت رسیدگی در دادگاه

برسی انواع وقت رسیدگی در دادگاه های ایران که به چهار وقت رسیدگی تقسیم میشود . 1-وقت عادی 2-وقت خارج از نوبت 3-وقت فوق العاده 4-وقت احتیاطی

انواع وقت رسیدگی :

در قانون و رویه قصایی ایران انواع وقت های رسیدگی به دعواوی و پرونده ها وجود دارد که مهم است با این وقت های رسیدگی آشنا شویم .

به طور کلی در قانون ایران 4 وقت رسیدگی وجود دارد که عبارت اند از :

  • وقت عادی
  • وقت خارج از نوبت
  • وقت فوق العاده 
  • وقت احتیاطی

در ادامه به برسی هر یک از این وقت های رسیدگی میپردازیم و به صورت مختصر برای شما توضیح میدهیم .

انواع وقت رسیدگی – وقت عادی :

منظور از وقت عادی وقتی است که با هدف رعایت عدالت به ترتیب دفتر اوقات دادگاه روز و ساعت معینی برای رسیدگی از قبل تعیین و به اصحاب دعوی و یا وکلای آنان ابلاغ میشود .

تعیین وقت پیش بینی شده در ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مصداقی برای وقت عادی است.

انواع وقت رسیدگی – وقت خارج از نوبت : 

منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که از لحاظ زمانی مناسب تر از وقت عادی هست و بدون توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین میگردد به همین خاطر وقت رسیدگی  نسبت به وقت عادی نزدیک تر است اما باید توجه داشت که همیشه نزدیک ترین وقت نیست مگر در مواردی مثل ماده 100قانون آیین دادرسی مدنی 

انواع وقت رسیدگی – وقت فوق العاده :

وقت خارج از نوبت وقتی است خارج از دفتر مخصوص اوقات چه به صورت عادی و چه به صورت خارج از نوبت تعیین میگردد و معمولا بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند .

موارد 115 تا 120 مصادیقی برای وقت فوق العاده میباشد .

شاید دوست داشته باشید : انواع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران

انواع وقت رسیدگی – وقت احتیاطی :

منظور از وقت احتیاطی وقتی است که با هدف عدم رکورد رسیدگی برای وصول پاسخ استعلام یا انجام کاری توسط طرفین و یا یکی از آن ها به پرونده داده میشود 

وقت احتیاطی یا نظارت در قانون پیش بینی نشده است و این ضروریت عملی دادگاه ها است که سبب پیدایش آن میگردد .

هر چند وقت احتیاطی در دفتر اوقات ثبت میشود اما با روشن شدن نتیجه اقدام حتی اگر وقت نرسیده باشد میتوان به طور فوق العاده ای رای را صادر کرد .

معمولا بعد از صدور قرار های کارشناسی تحقیق و معاینه محل مطالبه اسناد و … وقت احتیاطی تعیین میشود.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0