مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه چقدر چقدر است و در زمان پرداخت دیه جنایات عمدی و غیر عمدی چه تفاوتی وجود دارد و امکان تراضی برای دیه وجود دارد یا خیر ؟؟ برای پاسخ به این سوالات ادامه مطلب را مطالعه کنید

تعریف دیه :

قبل از اینکه بیاییم و مهلت های پرداخت دیه را مشخص کنیم باید بدانیم دیه چیست ؟

قانونگذار در ماده 445 قانون مجازات اسلامی دیه را اینچنین تعریف کرده است « دیه مقدار مال معیّنی است و در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد ، مقرر شده است »

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه

بعد از آن که تعریفی از دیه فهمیدیم باید به سراغ این موضوع برویم که مهلت پرداخت دیه در جراییم مختلف تا چه زمانی هست و برای پرداخت دیه تا چه زمانی وقت هست و امکان پرداخت وجود دارد .

⚠ مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.

  1.  در جرایم عمدی موجب دیه مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است.
  2. در جرایم شبه عمدی مهلت پرداخت ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نمایید.
  3. در جرایم خطای محض مهلت پرداخت دیه ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هرسال یک سوم دیه را پرداخت نمایید.

این مطلب را از دست ندهید : دیه در ماه های حرام چقدر است

به موارد زیر هم توجه داشته باشید 👇👇👇👇👇

هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نمایید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیا دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شده ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0