فیلم آموزشی معاملات فضولی

معاملات فضولی چیست ؟ اثر معاملات فضولی در عقد چیست ؟؟ نتیجه عقدی که با معاملات فضولی منعقد میشود چه میشود و ….

معامله فضولی چیست ؟؟

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

آثار و وضعیت معامله فضولی :

معامله فضولی قبل از اینکه توسط مالک رد یا قبول شود باطل نیست اما صحیح هم نمیباشد در واقع معاملات فضولی غیر نافذ میباشند و پایان یا ادامه عقد مشروط به نظر مالک اصلی است .

اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ نماید عقد صحیح است اما اگر معامله فضولی را رد کند معامله باطل میشود.

 

معامله فضولی

معامله فضولی

 

معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:

معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند :

در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»

شاید دوست داشته باشید : فیلم آموزشی تعدد جرم

معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند :

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آن یکی از طرفین در  برابر طرف دیگر، اقدام  به کاری را از ناحیه ثالث تعهد می‌کند.

مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد.  بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند

در فیلم آموزشی زیر توضیحاتی مختصر در خصوص معاملات فضولی برای شما تهیه شده است

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0