دیه در ماه های حرام چقدر است ؟

یکی از مواردی که در عرف و جامعه جا افتاده و باور اشتباهی است این است که دیه در ماه های حرام دو برار میشود ما به برسی این مورد پرداخته ایم لطفا ادامه این مطلب را مطالعه نمایید.

ماه های حرام

ماه های حرام

ماه های حرام کدام ماه ها هستند ؟؟

قبل از اینکه به موضوع افزایش دیه بپردازیم باید بدانیم ماه های حرام کدام ماه ها هستند ؟؟؟

در قانون چهار ماه به عنوان ماه حرام مشخص شده که با تغلیظ دیه همراه است :

  1. ماه رجب
  2. ذی القعده
  3. ذی الحجه
  4. محرم

این مطلب را از دست ندهید : چگونه میتوانیم دیه را اثبات کنیم

میزان تغلیظ دیه در ماه های حرام :

میزان افزایش دیه در ماه های حرام ثلث دیه میباشد و در قتل های عمدی و غیر در این مورد تفاوتی وجود ندارد.

باید توجه کرد که فوت شخص حتما باید در ماه حرام اتفاق بیفتد

جمع بندی 

  • افزایش دیه در ماه محرم منوط به فوت شخص است
  • افزایش دیه در ماه های حرام یک سوم میباشد و به شرط آن است که با حادثه باعث شود شخص در ماه حرام فوت کند یعنی اگر حادثه در ماه حرام اتفاق بیفتد و شخص در ماه دیگر ( به غیر از ماه حرام ) فوت کند افزایش دیه ایجاد نمیشود
  • چهار ماه به عنوان ماه حرام وجود دارد که عبارت اند از محرم – ذی القعده – ذی الحجه و رجب

به امید آنکه توانسته باشیم کمکی به شما عزیزان کرده باشیم

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0