دلایل منحل شدن عقد

هر عقدی که ایجاد میشود ممکن است روزی منحل شود و دلایل منحل شدن عقود با یک دیگر متفاوت است اما به صورت کلی 3 دلیل برای انحلال عقود وجود دارد

دلایل منحل شدن عقود :

عقود ممکن است به 3 دلیل منحل شوند :

  • اقاله ( تفاسخ )
  • فسخ
  • حکم قانون ( انفساخ )

اقاله یا تفاسخ چیست ؟ 

هر گاه طرفین عقد با رضایت یک دیگر عقد را منحل کنند این عمل حقوقی را اقاله یا تفاسخ میگویند . یعنی توافق طرفین عقد در برهم زدن عقد.

اقاله قائم به شخص هست یعنی شخصیت طرفین در عقد بسیار مهم میباشد س اگر یکی از طرفین فوت کند و مال موضوع عقد به ورثه برسد دیگر امکان اقاله یا تفاسخ وجود ندارد.

اقاله فقط مربوط به عقود میشود و ایقاع را نمیتوان اقاله کرد.

اقاله فقط برای عقود لازم است زیرا در عقود جایز هر یک از طرفین امکال فسخ عقد را دارند.

باید توجه کرد که سه مورد از عقود قابلیت اقاله را ندارند هر چند شرایط اقاله کردن را داشته باشند :

  1. نکاح
  2. وقف
  3. ضمان

اقاله وقف و نکاح باطل ولی اقاله ضمان غیر نافذ است

 

فسخ عقد

فسخ عقد

 

شاید دوست داشته باشید : تامین خواسته چیست و چه شرایطی دارد

فسخ چیست ؟؟

یکی دیگر از دلایل منحل شدن عقد فسخ میباشد 

فسخ به هم زدن عقد است که با یک اراده انجام میشود و باید توجه داشت که فسخ یک نوع ایقاع میباشد به خاطر اینکه فقط اراده یک نفر لازم است.

فسخ در عقود لازم زمانی ایجاد میشود که یکی از طرفین از یکی از خیارات استفاده کند.

 

منحل شدن عقود

منحل شدن عقود

 

حکم قانون در منحل شدن عقود :

دلیل آخر از دلایل منحل شدن عقود حکم قانون میباشد

گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد. یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفساخ گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم مثل ماده ۳۸۷ قانون مدنی. (تلف مبیع از طرف بایع بدون تقصیر و اهمال) 

 

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0