دادخواست چیست ؟ چگونه دادخواست بنویسیم

یکی از سوالاتی که از اهمیت زیادی برخوردار است این مسئله میباشد که دادخواست چیست ؟ چگونه دادخواست بنویسیم و در نوشتن دادخواست چه نکاتی را رعایت کنیم

دادخواست چیست ؟

✍ دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته میشود که درخواست خواهان در آن قید شده یا به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است .

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوی نمایند اطلاعی ندارند که برای مطرح کردن این دعوی میبایست چه اقدامی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آن ها در مراجع قضایی و دادگاه ها میشود بنا بر این ما به شرح تنظیم دادخواست میپردازیم.

رسیدگی به دعواوی حقوقی در دادگستری مستلزم چه اقدامی است ؟؟

رسیدگی به دعواوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی ( خواهان) میباشد. 

دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چند شعبه وجود دارد به دفتر شعبه اول تسلیم میشود.

این مطلب را از دست ندید : عقد ودیعه چیست ؟؟

تعریف حقوقی دادخواست :

دادخواست به برگه چاپی مخصوص گفته میشود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است .

 

در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از دادخواست را مشاهده نمایید 

دادخواست

دادخواست

📝 هر چند دادخواست بر اساس نوع مطالب مندرج در آن ها ( بر اساس نوع خواسته ) تا حدی با هم متفاوت اند اما همگی آن ها حاوی نکات زیر هستند.

نام، نام خانوادگی،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان

خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می‌خواهد.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج شود.

قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می شود.

نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

خوانده یا مدعی علیه شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر، شخصی است که ادعا علیه او اقامه شود.

در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غیر این صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته یا مدعی به گویند.

تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

 

شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غیره.

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0