تفاوت دوران نامزدی در حقوق و عرف ؟؟؟

فرق دوره نامزدی در عرف و حقوق چیست و منظور قانون گذار از دوران نامزدی چیست؟؟؟

دوران نامزدی در عرف :

در عرف بساری از شهر های ایران تعریف دوران نامزدی با تعریف قانون گذار ایران متفاوت هست .

بیشتر مردم دوران نامزدی را در زمان عقد تا عروسی میدانند و در عرف جامعه بین عقد تا عروسی را دوران نامزدی میدانند.

اما افرادی که قصد مطالعه قانون را دارند باید تفاوت این موارد را بدانند تا در هنگام مطالعه کتاب قانون با مشکل روبه رو نشوند و منظور قانون گذار را به درستی درک کنند .

معنای نامزدی از دیدگاه حقوقی :

از دیدگاه قانون دوران نامزدی دوره ای است که خواستگاری انجام شده است اما هنوز منجر به وقوع عقد نکاه نشده است .

در قانون مدنی نامزدی که در اصطلاح حقوقی به وعده ازدواج نیز تعبیر میشود نوعی قرار داد است که میان زن و مزد بع منظور ازدواج در آینده بسته میشود . که برخلاف سایر قرارداد ها هیچ گونه الزامی برای اشخاص ایجاد نمیکند.

همانطور که بیان شد معنی نامزدی در عرف با تعریفی که قانون گذار بیان کرده تفاوت دارد واین تفاوت میتواند بسیار مهم باشد برای مثال در بحث استرداد هدایای نامزدی قابل توجه است.

دوران نامزدی از دیدگاه حقوقی
دوران نامزدی از دیدگاه حقوقی

شاید دوست داشته باشید : مجازات تعدید فحاشی و قذف

پس گرفتن هدایای نامزدی :

قانون گذار در ماده 1037 قانون مدنی بیان میکند :
«هریک از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین پس گرفتن هدایای نامزدی موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

خیلی ازافراد با جستجو در اینترنت با این ماده قانونی مواجه میشوند و خوشحال میشوند که میتوانند هدایایی که به طرف مقابل داده اند مسترد دارند در صورتی که در این ماده منظور از دوران نامزدی زمان بین خواستگاری و عقد نکاه میباشد.

یعنی بعد از عقد نکاه دیگر نمیتوان به این ماده استناد کرد و هدایا را پس گرفت زیرا کلمه نامزدی دیگر معنای حقوقی خود را از دست داده است.

جمع بندی :

دوران نامزدی ازدیدگاه حقوقی به زمان بعد از خواستگاری تا قبل از نکاح گفته میشود و طرفین بعد از ایجاد عقد نکاه نامزد حساب نمیشوند .

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0