تامین خواسته چیست و چه شرایطی دارد

یکی از مهم ترین و راحت ترین شیوه ها برای رسیدن به خسارت و جبران خسارت تامین خواسته میباشد که باید بدانیم چیست و چه نکاتی را باید در ابن زمینه در نظر بگیریم

تامین خواسته :

تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاتی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی توسط دادگاه متوقف میکند و از نقل و انتقال آن جلوگیری میکند تا طلب خود را وصول نماید.

تامین خواسته
تامین خواسته

زمان تقدیم درخواست تامین خواسته :

درخواست تامین خواسته را میتوان قبل از تقدیم دادخواست دعوی اصلی ضمن تقدیم دادخواست دعوی اصلی یا در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی درخواست کرد.

نکته : اگر درخواست تامین خواسته قبل از دادخواست دعوی اصلی انجام شده باشد خواهان باید ظرف 10 روز اقدام به طرع دعوی اصلی نماید.

دادگاه صالح برای صدور قرار تامین خواسته :

د ر صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید .

این مطلب را هم مشاهده کنید : تامین دلیل در قانون مدنی

شرایط صدور قرار تامین خواسته :

برای اینکه دادگاه بتواند قرار تامین خواسته صادر نماید خواسته باید ویژگی هایی داشته باشد :

  • خواسته باید منجز ( قطعی ) باشد یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع و یاعدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد.
  • میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد یعنی اینکه خواسته باید مالی باشد یا به صورت مستقیم قابلیت ارزیابی به پول راداشته باشند.

اموری مانند درخواست طلاق و … اگر چه جنبه های مالی هم دارند ولی امکان صدور قرار تامین خواسته را ندارند.

  • درخواست صدور قرار تامین خواسته باید به درخواست خواهان یا نماینده او انجام شود یعنی درخواست کننده باید نفع سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

موارد صدور قرار تامین خواسته :

درخواست صدور قرار تامین خواسته در 4 مورد امکان پذیر است که در زیر به آن ها اشاره میکنیم

  • دعوی مستند به سند رسمی باشد : هر دعوایی که مستند به سند رسمی باشد بدون تامین خسارت احتمالی قابلیت صدور قرار تامین خواسته را دارد
  • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
  • در مواردی که شکایت برای اسناد تجاری واخواست شده چک سفته و برات باشد
  • صدور قرار تامین خواسته با تایین خسارت احتمالی

خواهان در غیر از صور فوق برای تامین دلیل باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد

جمع بندی :

یکی از شیوه هایی که خواهان میتواند اطمینان پیدا کند که میتواند خسارت خود را جبران کند و اموال و دارایی های خوانده را توقیف کند و مانع فروش آن ها شود تامین خواسته است.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0